Սյունիքի մարզի գրադարանավարները վերապատրաստվեցին. նոր հմտություններ՝ Խնկա Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի աշխատակիցներից

 
Սյունիքի մարզային ու համայնքային գրադարանների 25 գրադարանավարներ նախորդ շաբաթ մասնակցեցին Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներին:
Գրադարանային գործի վերաբերյալ նոր հմտություններ, աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպում, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում: Այս և այլ գիտելիքների ու փորձի փոխանակումը հնարավոր դարձավ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացվող «Գրադարանավարների վերապատրաստման դասընթացներ» ծրագրի շրջանակում:
Դասընթացներն ընթացան տեսական և գործնական երկօրյա հանդիպումների ձևաչափով, որոնց ավարտին գրադարանավարներին շնորհվեցին վկայականներ: