Նոր գիտելիքներ գրադարանային համակարգի վերաբերյալ. վերապատրաստում Տավուշի մարզի գրադարանավարների համար

Տավուշի մարզի մարզային ու համայնքային գրադարանների 25 աշխատակիցներ գրադարանային համակարգի բարելավման, աշխատանքների իրականացման նոր հմտություններով զինվեցին: 2023թ. հուլիսին գրադարանավարները Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում վերապատրաստման դասընթացների մասնակցեցին: Փորձի փոխանակման այս դասընթացներն իրականացվել են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացվող «Գրադարանավարների վերապատրաստման դասընթացներ» ծրագրի շրջանակում:
Տեսական և գործնական երկօրյա հանդիպումների ընթացքում հանրապետության փորձառու և առաջնակարգ մասնագետներն իրենց փորձով կիսվեցին, փոխանցեցին նոր գիտելիքներ գրադարանային գործի տարաբնույթ գործառույթների, գրադարանների աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման վերաբերյալ: Դասընթացների ավարտին գրադարանավարներն արժանացան գիտելիքների ստացումը հավաստող վկայականների: